Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H SOLERGON είναι τεχνική εταιρία που ιδρύθηκε το έτος 2005, εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει εργοστασιακή μηχανουργική μονάδα στην Πτολεμαΐδα.

Η Εταιρία

Η SOLERGON είναι τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα και εργοστασιακή μονάδα στην Πτολεμαΐδα. Από το 2005 και εξής διαγράφει επιτυχημένη και ανοδική πορεία θεμελιώνοντας την αξιοπιστία της στον χώρο των τεχνικών έργων. Η SOLERGON διακρίνεται για την υπευθυνότητα των ανθρώπων της και την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και η ικανοποίηση τους είναι πρώτο της μέλημα.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

H SOLERGON δραστηριοποιείται στην κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνικών έργων στους τομείς της Ενέργειας.
Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ της έγκειται στους παρακάτω τομείς:

Ενεργειακά έργα

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (Turn-Key) έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Μελέτη

Ηλεκτρολογική μελέτη χαμηλής/μέσης τάσης, αυτοματισμών, γείωσης/φωτισμού, διαστασιολόγηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οικονομοτεχνική μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Βιομηχανοποίηση

Βιομηχανοποίηση και μηχανουργική κατεργασία μεταλλικών υλικών, τμημάτων υψηλής πίεσης και παραγωγή σύνθετων κατασκευών.

Συντηρήσεις – Επισκευές

Λεβήτων, θερμικών σταθμών, τμήματων υψηλής πίεσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σταθμών παραγωγής ενέργειας και βιομηχανίας.

ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ

Η SOLERGON διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα βασιζόμενη σε ΑΡΧΕΣ που διέπουν την κουλτούρα της και την χαρακτηρίζουν συνολικά.

Αρχές

Η SOLERGON διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα βασιζόμενη σε αρχές που διέπουν την κουλτούρα της και τη χαρακτηρίζουν συνολικά. Επιδεικνύει ήθος, εκτιμά την ευελιξία και την καινοτομία και πιστεύει στην ομαδική εργασία, στην εποικοδομητική συνεργασία και στη συλλογική ανάληψη ευθυνών. Όλοι μας και ο καθένας χωριστά είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση άψογης και έντιμης συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, σεβόμενοι τους πελάτες και τους πόρους της εταιρίας.

Στόχοι

Η SOLERGON έχει ως στόχο οι αποφάσεις της και οι δράσεις της να αντικατοπτρίζουν τις αρχές αυτές, επειδή πιστεύει πως η τήρηση τους αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη άριστων και μακροχρόνιων συνεργασιών και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων οφελών.

ΕΡΓΑ

Ενεργειακά

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση Turn key έργων καθώς και συντήρηση τμημάτων υψηλής πίεσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε μονάδες παραγωγής ενέργειας.

Βιομηχανοποίηση - Κατασκευή

Βιομηχανοποίηση, μηχανουργική κατεργασία και ποιοτικός έλεγχος μεταλλικών κατασκευών, τμημάτων υψηλής πίεσης, δοχείων πίεσης, δεξαμενών και παραγωγή σύνθετων κατασκευών.

Ανέγερση Η/Μ εξοπλισμού

Ανέγερση πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, τμ. σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, δικτύων σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού ειδικού τύπου.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μερικοί από τους πελάτες της εταιρίας

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της εταιρίας διατέλεσε η συνεργασία με σημαντικούς πελάτες όπως: