Ανέγερση Η/Μ εξοπλισμού

Ανέγερση Γερανών STS, RMG, ERTG στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ), Tartous Συρίας. Ανέγερση δικτύων ατμοσυνοδείας ΕΛ.ΠΕ.

Κατηγορία: Ανέγερση Η/Μ εξοπλισμού – Δείτε όλες τις κατηγορίες των έργων εδώ

Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης

Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης

Plus SignPlus Link
Υποστηρικτικές Εργασίες Εκφόρτωσης 5 Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά

Υποστηρικτικές Εργασίες Εκφόρτωσης 5 Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά

Plus SignPlus Link
Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο

Plus SignPlus Link
Ανέγερση έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς

Ανέγερση έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς

Plus SignPlus Link
Ανέγερση δικτύων ατμοσυνοδείας ΕΛ.ΠΕ – (ERUP)

Ανέγερση δικτύων ατμοσυνοδείας ΕΛ.ΠΕ – (ERUP)

Plus SignPlus Link
Γερανοί STS λιμένος Tartous Συρίας

Γερανοί STS λιμένος Tartous Συρίας

Plus SignPlus Link
Γερανοί RMG στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Γερανοί RMG στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Plus SignPlus Link
Γερανοί STS στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Γερανοί STS στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Plus SignPlus Link