Οι συνεργασίες της SOLERGON Α.Ε. περιλαμβάνουν εταιρίες διεθνούς φήμης και αξιοπιστίας όπως οι: HITACHI Power Europe GmbH, Zorlu O&M, M&W JAWO Handling, Thermo Fisher Scientific Inc. και Emerson.

Παράλληλα, η εταιρία αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού και προμηθεύει ανταλλακτικά και υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας.

Συνεργασίες με εταιρίες διεθνούς φήμης και αξιοπιστίας


Συνεργασίες BRELKO

BRELKO

Η BRELKO εξειδικεύεται στην κατασκευή, παραγωγή και προώθηση μιας αποκλειστικής σειράς προϊόντων ταινιόδρομων (αποξέστες, ράουλα απόσβεσης κραδασμών, συστήματα στεγανοποίησης ταινιοδρόμων) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και σε θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.


Συνεργασίες SCHAUENBURG

SCHAUENBURG

Η Schauenburg Maschinen- und Anlagenbau (MAB) είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής μηχανημάτων και εγκαταστάσεων στους τομείς της επεξεργασίας αδρανών υλικών, της υγρής επεξεργασίας κάθε τύπου και της περιβαλλοντικής τεχνολογίας.


Συνεργασίες HEKO

HEKO

Η HEKO ειδικεύεται στην κατασκευή ειδικού τύπου αλυσίδων και εξαρτημάτων από κράματα υψηλής αντοχής και στη θερμική κατεργασία με εφαρμογή στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή (σαρώτριες, συστήματα αλυσοταινιοδρόμων).


Μερικοί από τους πελάτες της εταιρίας

ΔΕΗ Τομέας Ενέργειας
ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΕΡΝΑ
Tεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία από το 2005.