Ενεργειακά έργα

Κατασκευή σύνθετων, ολοκληρωμένων έργων με τη μέθοδο Turn-Key. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (Turn-Key) έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Κατηγορία: Ενεργειακά έργα – Δείτε όλες τις κατηγορίες των έργων εδώ

Ταινιόδρομοι Λάσπης στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης IV και V

Ταινιόδρομοι Λάσπης στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης IV και V

Plus SignPlus Link
Σύστημα On-Line Αναλυτών Λιγνίτη στον ΑΗΣ Καρδιάς

Σύστημα On-Line Αναλυτών Λιγνίτη στον ΑΗΣ Καρδιάς

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Plus SignPlus Link
Εργασίες Μετατροπής Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Εργασίες Μετατροπής Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Plus SignPlus Link
Ανέγερση Σωληνώσεων, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Ανέγερση Σωληνώσεων, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Plus SignPlus Link
Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση Μέσης Τάσης ΤΣΠ Ικαρίας

Αναβάθμιση Μέσης Τάσης ΤΣΠ Ικαρίας

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση λέβητα για μείωση εκπομπών ΝΟx Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Αναβάθμιση λέβητα για μείωση εκπομπών ΝΟx Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Plus SignPlus Link
Υδροκυκλώνες - Αποθείωση Μονάδας IV ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Υδροκυκλώνες - Αποθείωση Μονάδας IV ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Plus SignPlus Link
Αγωγός καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης

Αγωγός καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης

Plus SignPlus Link
Συστήματα δειγματοληπτών λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Συστήματα δειγματοληπτών λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας Μονάδας Studstrup, Δανίας

Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας Μονάδας Studstrup, Δανίας

Plus SignPlus Link
Κατασκευή Τεφρολεκάνης Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Κατασκευή Τεφρολεκάνης Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Ανέγερση δικτύων σωληνώσεων Μονάδας V -811MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Ανέγερση δικτύων σωληνώσεων Μονάδας V -811MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Αναβάθμιση μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Plus SignPlus Link
Ανέγερση αεριοστροβίλων – γεννητριών Μονάδας V -811 MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Ανέγερση αεριοστροβίλων – γεννητριών Μονάδας V -811 MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Βόρειο σύστημα)

Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Βόρειο σύστημα)

Plus SignPlus Link
Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Νότιο σύστημα)

Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Νότιο σύστημα)

Plus SignPlus Link
Πυρόσβεση στον ΑΣΠ Σάμου

Πυρόσβεση στον ΑΣΠ Σάμου

Plus SignPlus Link
3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 18MW στον ΑΣΠ Μυκόνου

3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 18MW στον ΑΣΠ Μυκόνου

Plus SignPlus Link
37 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 49 MW

37 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 49 MW

Plus SignPlus Link
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε ελληνικά νησιά

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε ελληνικά νησιά

Plus SignPlus Link
Σφυρόμυλοι άλεσης ασβεστόλιθου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Σφυρόμυλοι άλεσης ασβεστόλιθου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Plus SignPlus Link