Έργα SOLERGON Α.Ε.

Η SOLERGON Α.Ε. έχει την δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε έργου και στο Εξωτερικό
τα οποία όπως και τα έργα στην Ελλάδα διακρίνονται για την ποιοτική κατασκευή τους.

Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης

Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης

Plus SignPlus Link
Υποστηρικτικές Εργασίες Εκφόρτωσης 5 Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά

Υποστηρικτικές Εργασίες Εκφόρτωσης 5 Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά

Plus SignPlus Link
Ταινιόδρομοι Λάσπης στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης IV και V

Ταινιόδρομοι Λάσπης στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης IV και V

Plus SignPlus Link
Σύστημα On-Line Αναλυτών Λιγνίτη στον ΑΗΣ Καρδιάς

Σύστημα On-Line Αναλυτών Λιγνίτη στον ΑΗΣ Καρδιάς

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Plus SignPlus Link
Εργασίες Μετατροπής Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Εργασίες Μετατροπής Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Plus SignPlus Link
Δεξαμενές

Δεξαμενές

Plus SignPlus Link
Ανέγερση Σωληνώσεων, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Ανέγερση Σωληνώσεων, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Plus SignPlus Link
Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση Μέσης Τάσης ΤΣΠ Ικαρίας

Αναβάθμιση Μέσης Τάσης ΤΣΠ Ικαρίας

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση λέβητα για μείωση εκπομπών ΝΟx Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Αναβάθμιση λέβητα για μείωση εκπομπών ΝΟx Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Plus SignPlus Link
Κατασκευή τμημάτων υψηλής πίεσης

Κατασκευή τμημάτων υψηλής πίεσης

Plus SignPlus Link
Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο

Plus SignPlus Link
Τεφρολεκάνη Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Τεφρολεκάνη Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Ανέγερση έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς

Ανέγερση έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση των μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Αναβάθμιση των μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Plus SignPlus Link
Ανέγερση δικτύων ατμοσυνοδείας ΕΛ.ΠΕ – (ERUP)

Ανέγερση δικτύων ατμοσυνοδείας ΕΛ.ΠΕ – (ERUP)

Plus SignPlus Link
Υδροκυκλώνες - Αποθείωση Μονάδας IV ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Υδροκυκλώνες - Αποθείωση Μονάδας IV ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Plus SignPlus Link
Αγωγός καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης

Αγωγός καυσαερίων ΑΗΣ Μελίτης

Plus SignPlus Link
Συστήματα δειγματοληπτών λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Συστήματα δειγματοληπτών λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας Μονάδας Studstrup, Δανίας

Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας Μονάδας Studstrup, Δανίας

Plus SignPlus Link
Κατασκευή Τεφρολεκάνης Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Κατασκευή Τεφρολεκάνης Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Ανέγερση δικτύων σωληνώσεων Μονάδας V -811MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Ανέγερση δικτύων σωληνώσεων Μονάδας V -811MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Γερανοί STS λιμένος Tartous Συρίας

Γερανοί STS λιμένος Tartous Συρίας

Plus SignPlus Link
Γερανοί RMG στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Γερανοί RMG στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Plus SignPlus Link
Αναβάθμιση μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Αναβάθμιση μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Plus SignPlus Link
Ανέγερση αεριοστροβίλων – γεννητριών Μονάδας V -811 MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Ανέγερση αεριοστροβίλων – γεννητριών Μονάδας V -811 MW- ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Βόρειο σύστημα)

Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Βόρειο σύστημα)

Plus SignPlus Link
Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Νότιο σύστημα)

Επισκευές βλαβών τμημάτων υψηλής πίεσης σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Νότιο σύστημα)

Plus SignPlus Link
Πυρόσβεση στον ΑΣΠ Σάμου

Πυρόσβεση στον ΑΣΠ Σάμου

Plus SignPlus Link
3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 18MW στον ΑΣΠ Μυκόνου

3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 18MW στον ΑΣΠ Μυκόνου

Plus SignPlus Link
37 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 49 MW

37 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 49 MW

Plus SignPlus Link
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε ελληνικά νησιά

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε ελληνικά νησιά

Plus SignPlus Link
Σφυρόμυλοι άλεσης ασβεστόλιθου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Σφυρόμυλοι άλεσης ασβεστόλιθου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Plus SignPlus Link
Ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Plus SignPlus Link
Γερανοί STS στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Γερανοί STS στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Plus SignPlus Link