Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Αναβάθμιση λέβητα για μείωση εκπομπών ΝΟx Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Μελέτη – σχεδιασμός, βιομηχανοποίηση και αναβάθμιση του λέβητα της Μονάδας V – ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με την εταιρία HITACHI, για τη μείωση των εκπομπών ΝΟx για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ορίων.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη – σχεδιασμός, βιομηχανοποίηση και αναβάθμιση του λέβητα