Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Αναβάθμιση Μέσης Τάσης ΤΣΠ Ικαρίας

Ηλεκτρολογική μελέτη – σχεδιασμός, προμήθεια, εργασίες αναβάθμισης και θέσης σε λειτουργία νέων πεδίων Μέσης Τάσης και επιτήρησης – ελέγχου μονάδων ΤΣΠ Ικαρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΤΣΠ Ικαρία

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Ηλεκτρολογική μελέτη – σχεδιασμός, προμήθεια και εργασίες αναβάθμισης