Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Αναβάθμιση των μύλων λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Μελέτη – σχεδιασμός, βιομηχανοποίηση και κατασκευή τροποποιημένου εξοπλισμού σε συνεργασία με την εταιρία HITACHI για την αναβάθμιση Μύλων Λιγνίτη, της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ικανότητας και αύξηση της απόδοσης των Μύλων.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη και σχεδιασμός, Βιομηχανοποίηση και κατασκευή