Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Ανέγερση έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων έξι γερανών RMG στην Προβλήτα 3 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο.

Πληροφορίες

Πελάτης:

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)

Θέση:

Προβλήτα ΙΙΙ Λιμένα Πειραιώς

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Ανέγερση