Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων τριάντα εννιά γερανών ERΤG στην Προβλήτα 2 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο.

Πληροφορίες

Πελάτης:

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.)

Θέση:

Προβλήτα ΙΙ Λιμένα Πειραιώς

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Ανέγερση