Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Ανέγερση Σωληνώσεων, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων τέφρας και σχετικών βανών, στηριγμάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων υποστηρικτικών δικτύων.
Προκατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού σταθμού (Μικτών, Αντλιών, συμπιεστή, κλπ).
Ανέγερση συστήματος διαχείρισης τέφρας και συστήματος δοσομέτρησης.

Πληροφορίες

Πελάτης:

Putzmeister Solid Pumps GmbH

Θέση:

AVV Ι, Avedoere SES, Δανία

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Προκατασκευή, ανέγερση και εγκατάσταση