Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Γερανοί STS στο λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ)

Ανέγερση όλων των μηχανολογικών τμημάτων, μετρήσεις ακριβείας και ποιοτικός έλεγχος τριών γερανών STS στην Προβλήτα 1 του λιμένα Πειραιώς στο Ικόνιο.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Θέση:

Λιμένας Πειραιώς

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε το 2013

Υπηρεσίες:

Ανέγερση και έλεγχος