Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Υδροκυκλώνες - Αποθείωση Μονάδας IV ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μηχανικού διαχωρισμού προϊόντων γύψου μέσω συστημάτων υδροκυκλώνων στην εγκατάσταση αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία