Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 18MW στον ΑΣΠ Μυκόνου

Ηλεκτρολογική μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού, πλήρης ηλεκτρολογική και μηχανολογική ανέγερση και δοκιμές 3 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 5,85 MW και βοηθητικού εξοπλισμού στον ΑΣΠ Μυκόνου.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Θέση:

ΑΣΠ Μυκόνου

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη, Προμήθεια και Ανέγερση