Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

37 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος 49 MW

Μελέτη, προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, με κινητήρες DIESEL, συνολικής καθαρής ισχύος 49MW στον ΑΗΣ Σορώνης Ρόδου, στον ΑΣΠ Μυκόνου, στον ΑΣΠ Μήλου και ΑΣΠ Λέσβου. Μελέτη και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού. Μελέτη και κατασκευή μιας δεξαμενής καυσίμου 5000 m³ και 20 δεξαμενών διπλού τοιχώματος για τον ΑΗΣ Ρόδου.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Θέση:

ΑΗΣ Ρόδου, ΑΣΠ Μυκόνου, ΑΣΠ Μήλου, ΑΣΠ Λέσβου

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη και προμήθεια