Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Υποστηρικτικές Εργασίες Εκφόρτωσης 5 Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά

Υποστηρικτικές εργασίες (θερμές εργασίες, ειδικές μεταφορές) για την εκφόρτωση πέντε Γερανών STS στο λιμάνι του Πειραιά.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ZPMC

Θέση:

Προβλήτα ΙΙ Λιμένα Πειραιά

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Υποστηρικτικές εργασίες