Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Κατασκευή σερπαντίνων, τμημάτων υψηλής πίεσης

Κατασκευή σερπαντίνων και ποιοτικός έλεγχος κατασκευών υψηλής πίεσης για τον λέβητα της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Κατασκευή