Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Μετατροπή Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναβάθμισης με σκοπό τη μετατροπή της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας AVV1, Avedoere Δανίας, σε Μονάδα Βιομάζας:

  • Εργασίες ανακατασκευής Μύλων και Καυστήρων
  • Ανέγερση 4 rotary gate valves, νέων εκκαπνιστών, νέου δικτύου συμπυκνωμάτων του κύριου ψύκτη, δικτύου νερού για εκκαπνιστές/κανόνια νερού, αντιεκρηκτικής προστασίας, οργάνων για το δίκτυο αέρα και μεταλλικών κατασκευών.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων και τοπικών πινάκων ελέγχου.
  • Αντικατάσταση κυρίου ανεμιστήρα, του αποσιωπητήρα και των συνδέσεων των αγωγών αέρα.
  • Αντικατάσταση των αγωγών θερμού και ψυχρού αέρα.
  • Ανέγερση κύριου ψύκτη.

Πληροφορίες

Πελάτης:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

Θέση:

AVV Ι, Avedoere, Δανία

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναβάθμισης