Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Συστήματα δειγματοληπτών λιγνίτη στους ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης Δειγματοληψίας λιγνίτη συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού αυτόματης δειγματοληψίας, διαχωριστών και συστήματος αυτόματης περισυλλογής σπαστήρα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εναρμόνισης των ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης με ευρωπαϊκές οδηγίες.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση