Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Ταινιόδρομοι αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Μελέτη, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, προκατασκευή τμημάτων, αντικατάσταση των κλειστών ταινιόδρομων αποκομιδής υγρής τέφρας PC 20, PC 30 & PC 40 με νέους ανοικτού τύπου OBC 20, OBC 30 & OBC 40 και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης καθώς και θέση σε λειτουργία αυτών στις Μονάδες I-II & III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο

Υπηρεσίες:

Μελέτη, Προμήθεια και Αντικατάσταση