Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery
Project Gallery

Τεφρολεκάνη Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Βιομηχανοποίηση, προκατασκευή και ποιοτικός έλεγχος τμημάτων τεφρολεκάνης για τον λέβητα της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες

Πελάτης:

ΔΕΗ Α.Ε.

Θέση:

ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Κατάσταση:

Ολοκληρώθηκε

Υπηρεσίες:

Βιομηχανοποίηση, προκατασκευή και ποιοτικός έλεγχος