Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Πληροφορίες

Αποξήλωση παλαιού τμήματος ταινιοδρόμων τροφοδοσίας λιγνίτη του σταθμού (Ταινιόδρομοι 14a-14b-14c, ταινιοχήματα 11a-11b-11c, χοάνες μεταφόρτωσης), Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία νέων ταινιοδρόμων 14a – 14b – 14c και περιφερειακών συστημάτων (κοχλιωτοί τροφοδότες)

ΠελάτηςΔΕΗ Α.Ε
ΘέσηΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’
ΚατάστασηΟλοκληρωμένο
ΥπηρεσίεςΜελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία

EPCΤαινιόδρομοι

Ταινιόδρομοι