Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης

Πληροφορίες

Αποκατάσταση φέρουσας κατασκευής (δικτύωμα) (κατασκευή και ανέγερση) των ταινιοδρόμων αλλά και μεταλλικής κατασκευής όδευσης ελαστικών ταινιών των ταινιόδρομων 10.1 και 10.2 του ΑΗΣ Μελίτης, οι οποίοι μεταφέρουν τον λιγνίτη από τον σπαστήρα στον χώρο της φόρτωσης και υπέστησαν ζημιά κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.

ΠελάτηςΔΕΗ Α.Ε
ΘέσηΑΗΣ Μελίτης
ΚατάστασηΟλοκληρωμένο
ΥπηρεσίεςΑποκατάσταση

EPC