Μετατροπή Λιγνιτικού Σταθμού σε σταθμό Βιομάζας, AVV Ι, Avedoere, Δανία

Πληροφορίες

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναβάθμισης με σκοπό τη μετατροπή της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας AVV1, Avedoere Δανίας, σε Μονάδα Βιομάζας:

  • Εργασίες ανακατασκευής Μύλων και Καυστήρων
  • Ανέγερση 4 rotary gate valves, νέων εκκαπνιστών, νέου δικτύου συμπυκνωμάτων του κύριου ψύκτη, δικτύου νερού για εκκαπνιστές/κανόνια νερού, αντιεκρηκτικής προστασίας, οργάνων για το δίκτυο αέρα και μεταλλικών κατασκευών.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων και τοπικών πινάκων ελέγχου.
  • Αντικατάσταση κυρίου ανεμιστήρα, του αποσιωπητήρα και των συνδέσεων των αγωγών αέρα.
  • Αντικατάσταση των αγωγών θερμού και ψυχρού αέρα.
  • Ανέγερση κύριου ψύκτη.
ΠελάτηςMitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
ΘέσηAVV Ι, Avedoere, Δανία
ΚατάστασηΟλοκληρωμένο
ΥπηρεσίεςΗλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναβάθμισης

Ανέγερση - Αναβαθμίσεις

Ανέγερση