Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας Μονάδας Studstrup, Δανίας