Έργα Σε εξέλιξη

Έργα Σε εξέλιξη. Κατασκευή σύνθετων, ολοκληρωμένων έργων. Ηλεκτρολογική μελέτη χαμηλής/μέσης τάσης. Βιομηχανοποίηση και μηχανουργική. Συντηρήση – επισκευή.

Κατηγορία: Έργα σε εξέλιξη – Δείτε όλες τις κατηγορίες των έργων εδώ

Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Αναβάθμιση Συστήματος Μεταφοράς Λιγνίτη Μονάδος ΙΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α

Plus SignPlus Link
Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπέρθερμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ.Α/Θ) ατμού, Μονάδα ΙΙ ΑΗΣ, Αγίου Δημητρίου

Plus SignPlus Link